Ook in de stad

Net als ieder jaar mogen de activiteiten die door fotominnend en ondernemend Schiedam worden georganiseerd niet ontbreken. Een deel van de programmering is hier binnenkort te vinden en nieuwe evenementen worden ook via onze Facebook aangekondigd. 

Ketelfactory

De Draak van het Wit’ – Guus Rijven

18 april – 19 juli 2020

Toegang: gratis

 

Van 1641 tot 1859 is op Deshima, een kunstmatig eilandje in de Baai van Nagasaki, een Nederlandse handelspost gevestigd. In tegenstelling tot de koloniale praktijken elders in de wereld, wordt de koophandel met Japan vreedzaam gesticht. De brug die het kunstmatige eiland met het vasteland verbond, diende eeuwenlang de uitwisseling van goederen en kennis. Onlangs werd deze landbrug, de symbolische poort tussen Oost en West, officieel heropend.

Terwijl iedere Japanner de betekenis van Deshima kent en zich bewust is van de band met Nederland, zijn weinig Nederlanders daarvan doordrongen. Dit fotoproject wil de herinnering aan twee eeuwen unieke samenwerking op beeldende wijze onderzoeken, samenvatten en naar het heden tillen. Het bestaat uit drie ongelijksoortige series, die elkaar hartstochtelijk complementeren. Heden wordt aan verleden, feit aan fictie geknoopt.

De Draak van het Wit woont in het gebied dat vroeger op kaarten blanco werd ingetekend. Door ontdekking of verovering verschuift zijn woongebied. Cartograaf, ontdekkingsreiziger, handelaar, kunstenaar en fotograaf, allemaal zijn ze op zoek naar de Draak van het Wit. Wanneer hij hem ontdekt, komt de reiziger thuis. Wat rest is verbeelding.