Ways of Knowing

Daniel Stier

In verband met onverwachte productie-omstandigheden van andere evenementen in De Grote- of Sint-Jans Kerk is deze expositie komend weekend niet meer te bezoeken. 

Ways of Knowing is het boekproject van Daniel Stier dat in 2015 gepubliceerd werd en tijdens Fotofestival Schiedam wordt vertoond als expositie. De serie laat experimentele constructies uit verschillende laboratoria in Europa en de VS zien. Daarnaast toont het de stillevens van Stier die gemaakt zijn in zijn eigen studio, waarbij sommige stillevens gebaseerd zijn op echter wetenschappelijke experimenten, maar andere pseudo-wetenschappelijke experimenten, creaties uit Stier’s fantasie verbeelden.

Ways of Knowing geeft blijk van een nieuwsgierige blik van een kunstenaar die naar de wereld van de wetenschap kijkt. Een wereld die voor de meeste mensen lastig te bevatten is maar desalniettemin met verwondering ervaren wordt. Want alhoewel deze werkvelden ogenschijnlijk in de samenleving apart van elkaar opereren, delen ze beide de ambitie om de meest essentiële vragen van het leven te onderzoeken. Dit met een obsessieve drang om, met de hoogste van vorm van expertise, the onderzoeken en te creëren.

Door bestaande onderzoekslaboratoria en fantasierijke experimenten met elkaar te combineren, trekt Stier een parallel tussen het werk van de wetenschapper en die van de kunstenaar. Daarmee dienen de beelden uit Ways of Knowing als een visueel metafoor voor een zoektocht met een open einde; een ‘feedback loop’ tussen denken en doen dat de drang naar structuur in een complexe realiteit moet zien te vinden.