Grote of Sint-Janskerk

Objectief Nederland 1974–2017

Reinjan Mulder & Cleo Wächter

In 1974 legde Reinjan Mulder (1949) een grof raster over de kaart van Nederland en trok er met zijn camera op uit om op de 52 kruispunten te gaan fotograferen. Zijn kunstproject Objectief Nederland was daarmee een feit. Doel was de objectieve werkelijkheid van Nederland vast te leggen, ongekleurd door tradities, bereikbaarheid en schoonheidsidealen.

Het project werd 42 jaar later tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een van de bezoekers was Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman. Enthousiast over de unieke opzet vroeg hij in overleg met Reinjan Mulder aan fotografe Cleo Wächter (1993) het project te herhalen. Met ongeëvenaarde precisie, maar niet zonder eigen artistieke inbreng, voltooide Wächter in 2017 het herfotografieproject Objectief Nederland 1974–2017.

Objectief Nederland 1974–2017 is een historisch document dat de vele veranderingen van het Nederlandse landschap in de afgelopen halve eeuw op een vernieuwende manier in kaart brengt en tegelijk fotografie als kunstvorm en bron van wetenschap bevraagt. Is fotografie ooit écht objectief te noemen? En leent iets wat begon als kunstproject zich ook voor wetenschappelijke doeleinden?

> 416 foto’s uit 1974 en 2017 en veel cartografisch materiaal is terug te vinden op een interactieve website met achtergrondinformatie en verdieping: www.objectiefnederland.nl

> Het volledige project is nu gebundeld in de publicatie Objectief Nederland. Veranderend Landschap 1974-2018 (nai010 uitgevers, oktober 2018) met tekstuele bijdragen van Henk Baas, Merel Bem, Peter Delpeut, Ludo van Halem, Berno Strootman, Reinjan Mulder en Cleo Wächter.

7 Grote of Sint-Janskerk

Lange Kerkstraat 37, Schiedam

groteofsintjanskerkschiedam.nl

Openingstijden: 11:00 tot 17:00 uur
Op maandag en dinsdag gesloten.


Bekijk op kaart