How to Farm a Fish

Debbie Schoone

Onze planeet telt op dit moment zeven miljard bewoners en neemt alsmaar toe. De voedselconsumptie neemt dermate toe dat de huidige landbouwsystemen simpelweg niet langer aan deze vraag kunnen voldoen. In How To Farm a Fish, stelt Debbie Schoone de vraag of er een andere manier is om de wereld van voedsel te voorzien en onderzoekt ze de mogelijkheid van het verduurzamen van viskwekerijen.

Sinds 2018 wordt er meer gekweekte dan wilde vis gegeten. Volgens Schoone is dit meest efficiënte manier om onze visconsumptie los te koppelen van de vis die wordt gevangen in het wild. De systemen op het land gebruiken weinig water en energie, maar kunnen een hoge opbrengst leveren.

Het project dient het doel om meer nuance aan te brengen in nieuwe ontwikkelingen in de voedselindustrie en de impact ervan op de duurzaamheid van de wereld. Schoone gebruikt haar camera als een middel om toegang te krijgen tot de gesloten systemen waar deze innovatie plaatsvindt. Door middel van haar visuele onderzoek vormt ze zo  haar eigen interpretatie van deze ontwikkelingen. Hiermee probeert ze, vanuit haar overtuiging dat de toekomst ligt in het kweken van vis op land, de afkeer tegen de kunstmatige en industriële agricultuur te weerleggen.

Onderdeel van Alumni aan de Schie

Debbie Schoone is één van de vijf recent afgestudeerde fotografen van een kunstacademie in Nederland die hun fotografische werken tonen. Met hun afstudeerwerk wordt de laatste stap genomen naar een afronding van jaren aan leren en experimenteren. Dit werk representeert tegelijkertijd de eerste stap naar de buitenwereld, waarin de alumni een eigen plek zullen gaan vinden in het fotografische werkveld. Voor een overzicht van alle Alumni aan de Schie, klik hier.