Cabinets of Curiosities

Olga Cafiero

In verband met onverwachte productie-omstandigheden van andere evenementen in De Grote- of Sint-Jans Kerk is deze expositie komend weekend niet meer te bezoeken. 

In Cabinets of Curiosities – Capitolo II toont Olga Cafiero een inventarisatie van beelden die de tweedeling tussen kunst en wetenschap tot uitdrukking brengt. De expositie is gebaseerd op het rariteitenkabinet uit de Renaissance en toont verschillende natuurwetenschappelijk objecten en elementen die gezamenlijk, als een enkelvoudig organisme, een geheel vormen. De eclectische mengelmoes van zeldzame en obscure objecten vormen als het ware een willekeurige reconstructie van een microkosmos. Zo wil Cafiero benadrukken dat niets onafhankelijk van elkaar opereert of het middelpunt kan zijn; elk onderdeel is slechts een radar in het grote geheel.