FestivalThema

Blauwdruk

Anno 2017 bevinden zowel fotografie als grafische vormgeving zich in een fascinerende transformatie. Deze disciplines zetten vraagtekens bij hun traditionele oorsprong en proberen zichzelf opnieuw uit te vinden. Veel fotografen onderzoeken hoe zij de ‘traditionele’ camera anders kunnen inzetten en gebruiken grafische, maar ook ruimtelijke vormgeving om hun kijk op de realiteit uit te dragen. Je zou bijna kunnen spreken van een beeldende revolutie waarin wordt gespeeld met de geldende conventies en de krachten worden gebundeld om het idee van de camera als waarheidsmachine te ontkrachten. Een tegenreactie op een mediacultuur vol met ‘Fake Truths’, journalistieke beeldbewerkings-schandalen en opgepoetste ideaalbeelden.

Wie had dat gedacht in 1843, toen de publicatie Photographs of British Algae er in één klap voor zorgde dat de Engelse botaniste Anna Atkins de eerste officiële vrouwelijke fotografe werd. Haar bijzondere bundeling van 307 blauwdrukken van Britse zeewiersoorten is een van de eerste fotoboeken in de moderne geschiedenis. Deze historische blauwdrukken geven nog steeds blijk van een bijzondere combinatie van onderzoekslust, technische beheersing en een wonderlijke schoonheid. En alhoewel het procédé in de grafische- en fotografische wereld is ingehaald door verschillende digitale toepassingen, leeft het figuurlijk nog voort; de blauwdruk als een plan van uitvoering of een prototype van een bestaand object of werkelijkheid.

Fotofestival Schiedam heeft daarom voor de vijfde editie van het festival dat plaats vindt van 12 tot en met 22 oktober 2017 gekozen voor het thema Blauwdruk. Om erbij stil te staan, dat de werkelijkheid zoals uitgedrukt in de fotografie niet meer als rechtlijnig of als een realistische blauwdruk kan worden ervaren. Nieuwe technieken en toepassingen waarbij vormgeving een duidelijke stempel op conventionele fotografie drukt, en waar zo de interactie wordt gezocht, biedt mogelijkheden voor toekomst. Om verhalen tot uitdrukking te brengen vanuit de gedachte dat de realiteit er voor ieder anders uitziet, en geen definitieve vorm kent.